Ve Fit Topu na Žižkově je nově hodina od ČT 12.4. od 12 hodin

02.04.2012 22:46

Ve Fit Topu jsme se s majitelkou Ivou Fibichovou a trvalkami zumbistkami dohodly, že hodina Zumby bude posunuta na čtvrtek od 12.00 hodin. tato hodina začne platit od 12.4. Trvá celou hodinu.

Těšíme se na Vás.

www.fittop.cz